Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Duurzaamheid

Iedereen wil graag bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan. Maar iedereen wil ook gewoon zijn of haar leven kunnen leiden.
Wij voeren geen groene symboolpolitiek waar het milieu niet mee verbetert en die inwoners opzadelt met torenhoge kosten.
Wij willen wel energiebesparingen en alternatieve bronnen van duurzame energie. De gemeente trekt daarin samen op met (maatschappelijke) organisaties.

VVD Hoeksche Waard werkt aan een duurzame samenleving door:

1. Duurzaam doen:

  • Gebouwen worden gesloopt met hergebruik van de gesloopte materialen. Dat regelen we in sloopvergunningen en bij onze eigen gemeentelijke panden.
  • Nieuwe woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting.
  • Maatregelen worden genomen om te besparen op energie in gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen.
  • Wij willen dat het gemakkelijk is om in je huis energie te besparen. De gemeente moedigt dit aan door te adviseren en te stimuleren.
2. Beter milieu:

  • Het stimuleren van gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater om wateroverlast te voorkomen.
  • De omgevingsdienst aansturen op de aanpak van milieuovertredingen door bedrijven.
  • De openbare ruimte vergroenen door meer aanplant van bomen en struiken.
  • Inwoners moeten op een eenvoudige manier hun afval kunnen scheiden en afvoeren. Dit leidt tot een schoner milieu en lagere kosten. Omgekeerd inzamelen stimuleert afvalscheiding, maar mag niet leiden tot een toename van zwerfvuil.  We evalueren het systeem jaarlijks.
3. Meer alternatieve energiebronnen:

  • De overgang van gebruik van gas naar elektriciteit lijkt onontkoombaar. De VVD volgt welke rol de gemeente krijgt in deze overgang. In het faciliteren van de benodigde infrastructuur en / of voorschriften zien wij een toekomstige rol voor de gemeente.
  • Onze opdracht om 90 MW aan windenergie te leveren voeren we uit.Wij zien daarnaast meer kansen in zonne-energie, aardwarmte en innovaties van alternatieve bronnen voor duurzame energie.
bron: https://hoekschewaard.vvd.nl/standpunten/6045/kies-voor-doen

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter