Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Uit het verkiezingsprogramma:

Nederland is een prachtig land. Een land van water en van groen.

We willen dit land in al zijn pracht doorgeven aan onze kinderen. Zij verdienen een leefbare planeet die niet bedreigd wordt door het opwarmen van de aarde. Wanneer wij weer durven investeren en daarmee zelf richting geven aan een eerlijke, fatsoenlijke en duurzame economie, dan zijn de mogelijkheden van dit land grenzeloos. Dit land van uitvinders, ondernemers en harde werkers. Dan kan Nederland koploper worden op het gebied van duurzame technologie en duurzame bedrijven. We geven dan een schone en leefbare planeet door, en zorgen voor nieuwe banen.

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Dat zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. Duurzaamheid is bestaanszekerheid in de toekomst. We moeten dit probleem oplossen en we hebben haast. Het zal grote investeringen vragen en niet makkelijk zijn. Het kan alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. De afgelopen jaren zagen we iets anders. Normale huishoudens werden met kosten opgezadeld terwijl de industrie en grote vervuilers werden ontzien. Dat is niet duurzaam en niet eerlijk.

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig. Ons plan vergt investeringen, ambitie, een overheid die bereid is om zelf te sturen in plaats van de toekomst van onze energievoorziening alleen aan de markt over te laten. Het vergt de bereidheid om samen te werken en langdurig vast te houden aan een uitgestippelde route om zekerheid te creëren en innovaties en investeringen te stimuleren. Als we die bereidheid hebben zijn we tot grootse dingen in staat. We kunnen ’s werelds grootste elektrolyzer (1GW) voor groene waterstof bouwen op de Maasvlakte, Tata Steel kan de eerste schone staalfabriek ter wereld worden, we kunnen energie-eilanden op de Noordzee aanleggen wat de Noordzee de groene energie-hub van Noordwest-Europa maakt. Met het juiste beleid draait de Nederlandse economie in 2030 op schone groei, in plaats van op vervuilende brandstoffen. Die omslag is mogelijk als we nu de doelen stellen en investeren in innovatie en nieuwe productie. Nederland staat aan de vooravond van een revolutie. En we hebben alles in huis om die revolutie tot een succes te maken. Met duurzame groei en duurzame banen als uitkomst. Slaat nergens op!

Onze generatie is aan zet. We kunnen een mooie en leefbare planeet doorgeven aan onze kinderen. Dat lukt als we het samen doen. Duurzame oplossingen zijn geen statussymbool voor de rijken, maar maken het leven van ons allemaal beter. Energie is in 2030 schoon en van iedereen. Als we samen voor duurzaam kiezen, stellen we onze toekomst veilig. Onze koers is daarom een duurzame, eerlijke en fatsoenlijke toekomst van en voor iedereen.

Ons plan bevat de volgende punten:

5.1 Eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid
De wereld van morgen kent een gezonde en duurzame werk- en leefomgeving.
We zijn het onze kinderen verplicht om een schone, gezonde en een leefbare wereld achter te laten. Die zekerheid kunnen we alleen bieden, als we nu kiezen voor een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid. Duurzame doelen zijn alleen te halen als we allemaal mee kunnen doen.

Onze keuzes:
 • De European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend
 • Reductie uitstoot met tenminste 55 procent
 • Groen doen loont
 • Een ambitieuze Europese CO2-belasting
 • Grensheffingen voor CO2
 • EU-emissiehandel aanscherpen
 • Stimuleren van groene daken, groene gevels en bomen in de straat
 • Generatietoets
 • Klimaattoets
5.2 Duurzame energie
Een eerlijke, fatsoenlijke en groene toekomst betekent dat we kiezen voor duurzame energie. Energie is in onze toekomst schoon en van iedereen.
Onze keuzes:
 • We sluiten alle kolencentrales per 2025
 • We stoppen met alle subsidiëring van fossiele brandstoffen, jullie zullen bedoelen de subsidiëring van de burger richting overheid met accijns en btw
 • Bedrijven investeren versneld in groene energie en energiebesparing
 • Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen
 • Voortzetten salderingsregeling huiseigenaren
 • Overheid ondersteunt bij verduurzaming
 • Geen gaswinning in Waddenzee
 • Niet boren naar schaliegas
 • Stimuleren groene waterstof
 • Zuinig omgaan met onze prachtige natuur
 • Direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales
 • Subsidieprogramma voor duurzame energie SDE++ beter benutten
 • Heffing op de lozing van restwarmte
 • Geen nieuwe kernenergie
 • Kerncentrale Borssele zo snel mogelijk sluiten


Website van de pvda

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter