Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier, landschap

De Hoeksche Waard wordt geprezen en gewaardeerd om de rust, ruimte en groene karakter. Door groei van bevolking en economie kunnen deze kwaliteiten onder druk komen te staan. Plannen die van invloed zijn op de buitenruimte en het landschap willen we samen met inwoners en een “kwaliteitsteam Hoeksche Waard” voorbereiden. Dat geldt ook voor de vele monumenten, het cultureel erfgoed en natuur & landschap. Natuurlijk willen wij dat iedereen, jong en oud, een passende woning krijgt die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd, zodat iedereen zich thuis voelt in de Hoeksche Waard.
Wat ons betreft komen er energie neutrale woningen waarbij extra aandacht is voor vermindering van gebruik of verbruik van grondstoffen en energie.
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij richten ons vooral op het opwekken van alternatieve energie, zoals zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdencentrales in het Spui, bodemenergie en biomassa.

bron: https://www.lokalenhoekschewaard.nl/

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter