Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Uit het verkiezingsprogramma:

Klimaatverandering vormt misschien wel de grootste uitdaging voor onze samenleving. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en we hebben de plicht om daar iets aan te doen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Sommige oplossingen vergen een internationale aanpak, maar gemeentelijk beleid kan klimaatverandering substantieel beïnvloeden. Daarom zet GroenLinks in op een stevige gemeentelijke politiek die gericht is op het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen.

De vijf gemeenten hebben afgesproken dat de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal moet zijn. Dat is een hele opgave. Gelukkig hoeven niet alle maatregelen op korte termijn onderzocht, besloten en uitgevoerd te worden. Sommige zaken kunnen al op korte termijn gedaan worden - zoals de aanpassing van het vergunningstelsel zodat duurzame projecten gestimuleerd worden. Andere maatregelen vergen nog veel onderzoek en overleg - dus veel tijd. Daarnaast verwachten we dat de technologie voor de opwekking van schone energie zich de komende jaren snel zal ontwikkelen. Dit betekent dat schone energie steeds goedkoper wordt. Grote projecten voor energieopwekking kunnen daarom ook later opgepakt worden. GroenLinks zet zich in om te doen wat nodig is om in 2040 energieneutraal te zijn. Een wethouder Duurzaamheid is wat ons betreft hiervoor een goede eerste stap.

We beginnen met maatregelen die het energieverbruik zoveel mogelijk verminderen, zoals het isoleren van woningen
en het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen. (Grootschalige) opwekking van duurzame energie - zon en wind, aardwarmte, getijdenstroom - is de tweede stap. De keuze welke vormen van energie we waar gaan opwekken maken we samen.

Duurzaamheidsmaatregelen en inzet van hernieuwbare energie mogen flora en fauna en het landschap niet schaden. DIT IS EEN ONZINNIGE AANNAME DAT DIT MOGELIJK IS! Wij vinden ook dat de gemeente particulieren moet stimuleren en bijstaan, ook financieel, om deze stap mogelijk te maken. De kosten van de energietransitie mogen niet bij de mensen met lagere inkomens komen te liggen. GroenLinks wil dat de gemeente regelingen treft om deze groep niet onevenredig zwaar te treffen.

Onze actiepunten zijn:

 • We zetten de eerste jaren vooral in op energiebesparing en het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen. Zoveel mogelijk gebouwen worden voorzien van zonnepanelen;
 • De gemeente organiseert de verstrekking van eenvoudige energiebesparende producten (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie);
 • De gemeente stimuleert en organiseert het kopen van zonnepanelen 'op afstand';
 • Grote projecten voor duurzame energie worden in de vorm van (lokale) energiecollectieven georganiseerd;
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van een verwarmingsnet (‘stadsverwarmingsnet’) via geothermie;
 • De Hoeksche Waard krijgt een krachtige eigen energiecoöperatie, zodat in de gemeente opgewekte stroom ook zelf wordt gebruikt. Deze coöperatie kan ook investeren in windmolenparken op zee en andere vormen van duurzame energie;
 • Verduurzaming van huizen wordt voor mensen met lagere inkomens mogelijk door renteloze leningen;
 • De gemeente zorgt voor actuele informatie over algemene en eigen subsidieregels met betrekking tot duurzaamheid;
 • Bij bouwregels staat duurzaamheid voorop;
 • Bij groot onderhoud van openbare gebouwen wordt overgegaan op duurzame installaties;
 • Een wethouder Duurzaamheid en een gemeentelijke organisatie zijn noodzakelijk als vliegwiel voor de energietransitie en steun voor initiatieven en vragen uit de samenleving.

De website van Groen Slinks


Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter