Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
zonnepark Heinenoord 1 768x278zonne"park" Heinenoord

Onlangs is de Nieuwsbrief Buitenzomerland nr 2 bij iedere Heinenoorder in de bus beland.
Het is voor de meeste Heinenoorders een 'verrassing' om te ontdekken dat er een zonnepark komt.

Via onderstaande mailadressen kun je het gemeenteraadslid van je politieke voorkeur mailen met de vraag om voor de belangen van de Heinenoorders op te komen en met het uitdrukkelijke verzoek dat het college van Burgemeester en Wethouders geen toezeggingen zullen doen aan de mogelijke exploitant Eneco.
Er worden nu al kosten gemaakt in vooronderzoek en de drone is al rondgevlogen om alles in kaart te brengen.

De inwoners van Heinenoord zijn eerst aan zet, het is onze leefomgeving die voor de komende 20 jaar wordt aangetast.
Participatie is niet een nietszeggende enquête invoeren of met een teams-bijeenkomst een verhaal aanhoren hoe de gemeente Hoeksche Waard het wil.
We willen een fysieke bijeenkomst waarin iedereen zijn zegje kan doen, desnoods worden de plannen on hold gezet tot we weer bij elkaar mogen komen.

Als je op onderstaand email-adres klikt, opent je mailprogramma (als het goed is) met onderstaande tekst, die je dan naar wens kan aanpassen, vergeet niet ook je naam onder aan de mail te vermelden.

Burgerbelangen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ChristenUnie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Constructief Hoeksche Waard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D66 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groen Links Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren Partij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lokalen HW Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pahladsingh en Rood Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PVDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SGP Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
VVD  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Mail de wethouders en alle fractievoorzitters in 1 keer: mail

Mocht je mail programma bovenstaande mail niet accepteren, dan kun je onderstaande mailadressen en gegevens gebruiken om je mail zelf samen te stellen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderwerp: Wij willen inspraak ten aanzien van de plannen voor zonne"park" Heinenoord

Geacht raadslid,

Half december ontving ik de Nieuwsbrief Buitenzomerlanden in mijn brievenbus.
Hierin staat dat Eneco het plan heeft om samen met grondeigenaar A.S.R. ten westen van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas een zonnepark van 30 hectare te ontwikkelen.
Eind september 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders om het plan van het zonnepark door Eneco verder uit te laten werken volgens de gestelde voorwaarden en te starten met de voorbereidingen voor het zonnepark.
Dit betekent dat de ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het zonnepark.

Zijn deze zaken in uw fractie bekend en wat vindt u hiervan?

Ik vind dit een vreemde gang van zaken.
Het zou van echte participatie getuigen als ik, voordat Eneco al van alles in gang gaat zetten en kosten maakt, hierover geïnformeerd word en de vraag gesteld wordt of ik dit wel wil.
Kunt u als fractievoorzitter het college van Burgemeester en Wethouders verzoeken de verdere voorbereidingen te stoppen en eerst met mij en de Heinenoorders in gesprek te gaan in een open setting.
Ik wil in gesprek, want er zijn zoveel argumenten die tegen een zonnepark in te brengen zijn, zie https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord met onderliggende links.
Niet een gesprek in een teams-sessie, dat werkt niet, stel dan uit tot dit weer kan. De belangen zijn voor Heinenoorders te groot om dit zomaar even af te werken.

Ik hoop op jullie medewerking en antwoord op deze mail.

Met vriendelijke groet,

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter