Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Integraal beleid


Duurzaamheid is méér dan zonneweides en windturbines. Duurzaamheid moet volgens het CDA vooral een integraal beleid zijn. Of het nu gaat om het gebruik van fossiele brandstoffen, grondstof-fen of productie (-groei) en consumptie.
Het vergt steeds meer van onze aarde en daarmee van onze leefbaarheid. Ongebreidelde consumptiegroei heeft zijn prijs. CO2-uitstooten fijnstof laten hun effecten al zien.
Ook hier kunnen we onze bijdrage leveren. Wij vinden dat de gemeente duurzaam bouwen moet stimuleren, en nieuwe vormen van energieopwekking moet promoten.
We rollen de rode loper uit voor initiatieven op het gebied van functionele agrobiodiversiteit en agrarisch natuur-beheer.

Duurzaamheid in het belang van inwoners
Eén van de kernwoorden van het CDA is rentmeesterschap, wat betekent dat wij zuinig zijn op onze aarde die wij doorgeven aan de volgende generaties.
Het CDA staat dus positief tegenover duurzaamheid en de zorg voor onze aarde staat bij ons hoog in het vaandel. Het CDA werkt zo goed mogelijk mee aan alle initiatieven die duurzaamheid bevorderen.

Bij betrokken partijen als HW Duurzaam is de indruk dat duurzaamheid niet goed van de grond komt omdat deze maatregelen grote consequenties hebben voor het landschap en daarom voor veel weerstand zorgen bij inwoners.
Dit zou veel meer gemeenschappelijk gedragen moeten worden om het maximale effect te kunnen sorteren. De politiek en de gemeente moeten de komende jaren actief werken aan een communicatiemodel om inwoners te betrekken:hoe kun je gezamenlijk vanaf het prille begin iets oppakken wat impact heeft op het landschap?
Want het Nederlandse landschap verandert de komende jaren sowieso ten gevolge van de maatregelen die nodig zijn voor nieuwe duurzame energie. Initiatieven die de burgers raken moeten daarom vanaf het eerste uur goed worden gecommuniceerd. Het CDA wilde verantwoordelijkheid nemen om de duurzaamheidsopdracht (2040) in de gaten te houden en vindt dat de gemeente niet moet gaan zitten wachten tot er een initiatiefnemer komt.
‘Samen met de inwoners’ is wat ons betreft leidend. Inwoners hebben nieuw vertrouwen nodig dat de nieuwe ontwikkelingen door de gemeente in hun belang worden toegepasten niet van boven af worden opgelegd zoals helaas voor veel van onze inwoners de afgelopen jaren de praktijk is geweest.
De gemeente moet faciliteren en steeds de mogelijkheden proberen te zien als er initiatieven komen vanuit inwoners. Om betrokkenheid van inwoners te vergroten moet duidelijk zijn: wat is de opbrengstvoor de inwoners?
Eenduidigheid is een sleutelfactor: ‘Onze toekomst’, waar alle initiatieven onder moeten passen, zodat mensen goed begrijpen wat er bij elkaar hoort. Ook moeten inwoners makkelijk informatie kunnen krijgen bij een Energieloket, bijvoorbeeld over mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Voor ondernemers moet duidelijk zijn dat zij kunnen participeren, net zoals de gemeente dat kan doen. Maar er zit nog een tweede kant aan dat rentmeesterschap. Een goed rentmeester past niet alleen op het landgoed, maar zorgt ook voor de pachters.

Vertaald: het CDA als rentmeester past ook op de belangenvan de inwoners van ons eiland. En daarom dus is ook burgerparticipatie in het grondstoffenbeleid, de circulaire economie en de energietransitie voor ons vanzelfsprekend.
Kortom: het CDA gaat voor duurzaamheid. Niet langzaam, maar wel weloverwogen en met zorg voor iedereen die mee moet in deze ontwikkeling.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/hoeksche-waard

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter