Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
Uit het programma van Burgerbelangen:

Duurzaamheid, biodiversiteit, cultuur en klimaat zijn onze belangrijke speerpunten. Deze speerpunten hangen nauw met elkaar samen voor een energie neutrale gemeente Hoeksche Waard in 2040.
Wij willen bijdragen aan een duidelijke invulling voor de Regionale Energie Strategie met speciale aandacht voor het gebruik van water.
Wat ons betreft moeten inwoners meedoen in de energieopbrengst door hen subsidie mogelijkheden te geven om van het gas af te gaan.

Burgerbelangen wil de mogelijkheden die de aarde biedt gebruiken en niet verbruiken. Er is immers geen alternatie voor moeder aarde. BB wil een duurzame samenleving in al haar facetten. BB bevordert inzetten van innovatie om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

website bron Burgerbelangen Hoeksche Waard

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter