Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Een brief aan Zuid Hollands Landschap door Mr. E. Harinck.

t.a.v. Directie

Hierbij reageer ik op uw schrijven van 15/2 (zie het bijgevoegde plaatje).

Er verdwijnen inderdaad schrik barend veel bomen in de Hoeksche Waard, een onderdeel van uw aandachtsgebied.
In de Hoeksche Waard zijn naar de beleving van vele inwoners schimmel, droogte en stormen niet de hoofdoorzaak van de teruggang in aantallen bomen.
De oorzaak ligt in de rucksichtlose kap langs provinciale wegen , zoals de N487 en N489 bij renovatie van die wegen. Dit gebeurde op een schimmig advies van Royal Haskoning aan Gemeente en Provincie.
De bomen werden ziek verklaard. Contra expertise door een specialist werd terzijde geschoven.
We hebben ons suf geschreven en de Vereniging Dorp Mijnsheerenland, VDM, is naar hoorzittingen geweest en heeft voor behoud gepleit.
Alle compensatie toezeggingen nemen we met een korrel zout, De boosdoeners hebben 3 jaar de tijd.

Voor de aanleg van 5 windturbines langs de Oude Maas in de Hoeksche Waard werden 1014 bomen van meer dan 10 cm diameter gemerkt voor kap om de windturbines meer wind te laten vangen.
Alle bomen en struiken met diameter.< 10 cm is vrij wild en wordt bijvangst bij de kap. Dat bos was een compensatiebos voor de aanleg indertijd van de Heinenoord tunnel.
We krijgen nu een compensatie bos voor dat compensatiebos. Met de locatie wordt gesjoemeld omdat het oog inmiddels op de locatie is gevallen voor een Zondeweide.

Op diverse plekken o.a. bij de voormalige Suikerfabriek verdwijnen overnight zomaar bomen zonder enig voorbericht of een kapvergunning.
Op ander plekken worden bomen volledig verminkt , ook zonder enig voorbericht, bv een rij oude leilinden bij een bouwterrein bij de koren molen de Lelie in Puttershoek. En een paar treurwilgen.

Nederlands bosbeleid wordt ziek, niet de bomen. De grote boosdoeners zijn Staats Bosbeheer en Natuurmonumenten. Enige tijd geleden werden hun subsidies gekort en moeten ze hun eigen broek maar ophouden.
Dan schrap je onderhoud, wat kostbaar is, en gaat vervolgens kappen want: Kassa Biomassa ! Stuifduinen worden ineens zeer populair in Nederland.
Provincies en gemeente doen hier vrolijk aan mee.

Uw oproep tot donaties voor het planten van bomen is nobel. Maar het is dweilen met de kraan open en vele burgers zien dat heel goed in.
Vele van uw bomen verdwijnen wellicht later in de 628 biomassa centrales ( groot en klein) die in de pijplijn zitten.
Voor sommige grote centrales zijn 20 jarige leveringscontracten afgesloten voor pellets van overzee ( en Nederlands resthout).
Staats Bosbeheer is handelaar in pellets geworden. Bomen/bos onderhoud wordt verleden tijd maar de kantoorpaleizen blijven in stand.

Het Zuid Hollands Landschap zou zich moeten inzetten om de Nederlandse bos strategie te ondersteunen die door een grote groep wordt uitgedragen en verdedigd bij de relevante ministeries.

Ik overval u hier ongetwijfeld mee maar er ligt ook op uw schouders een taak om hier over mee te denken en op de juiste wijze te lobbyen.

Informatie kan u verstrekt worden. Roept u maar !

Met vriendelijke groet,

Mr. Eduard Harinck
Mijnsheerenland

zhl

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter