Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
Hoor de zaaggeluiden op de achtergrond.
Vanmiddag was men over vijven nog bezig.
Alles nog even vernietigen voordat het broedseizoen begint!
(mocht het filmpje niet starten, maximaliseer het dan even en speel af). • 20210303_123227
 • 20210303_123254
 • 20210303_123313
 • 20210303_123545
 • 20210303_123648
 • 20210303_123727
 • 20210303_123755
 • 20210303_123840
 • 20210303_123852

(Leestijd: 1 minuut)
20210227 133617
 • 20210227_130228
 • 20210227_130259
 • 20210227_132602
 • 20210227_133355
 • 20210227_133617
 • 20210227_133630
 • 20210227_133759
 • 20210227_133805
 • 20210227_133813
 • 20210227_133833
 • 20210227_133903
 • 20210227_133919
 • 20210227_133952
 • 20210227_134016
 • 20210227_134056
 • 20210227_134119
 • 20210227_134131
 • 20210227_134134
 • 20210227_134234_03
 • 20210227_134306
 • 20210227_134420
 • 20210227_134527
 • 20210227_134731
 • 20210227_134742
 • 20210227_134758
 • 20210227_134850
 • 20210227_134951
 • 20210227_135247
 • 20210227_135257

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
De belangrijkste voorbeelden van kap in de Hoeksche Waard., die in sommige gevallen zelf illegaal was. (Van monumentale kastanje tot een rij oude knotwilgen.

Enkele foto's van wat in de afgelopen 15 maanden gekapt is zijn bijgevoegd. (95-98% wat men ziet op deze foto's aan groen, struiken en bomen is nu weg....)

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat tot pakweg 2014 het redelijk tot goed ging met boombeheer in deze regio, maar daar is sinds 2015 zo goed als niets meer van over.

Met vriendelijke groeten,
Arie Pieters, namens Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior.

 • bomenkap1
 • bomenkap2
 • bomenkap3
 • bomenkap4
 • bomenkap5
 • bomenkap6


Locatie terrein vroegere watertoren 's-Gravendeel
-Kap rij 10 Fraxinus Excelsior Raywood
-Kap 16 Canadese populieren
-Verwijderen alle struiken
-Drie essen zin doodgegaan tijdens de bouw en moeten ook nog weg.

Locatie Kuipersveer/Puttershoek
-Kap circa 100 populieren
-Kap 15 oude vlierstruiken
-Kap beeldbepalende treurwilg (illegaal)
-Kap beeldbepalende linde (illegaal)
-Kap monumentale paardenkastanje (illegaal)
-Kap rij 12 oude knotwilgen
-Kap twee notenbomen

Locatie Klaaswaal-Westmaas
-Kap bijna 350 bomen langs N-489
-Kap drietal hagen
(Herstructurering zgn. en 'veiliger' maken N-weg.)

Blaaksedijk/Heinenoord
-Kap oude beeldbepalende schietwilg (onaangekondigd)
-Kap 1014 bomen (gepland) voor windmolens**
-Kap, eventueel noodzakelijk op deze locatie van nog eens 50-100 bomen.

** op 22 februari 2021 is men begonnen met deze kap terwijl een advies over deze zaak pas over acht weken wordt gedaan. Maar overheden lopen blijkbaar tegenwoordig liever voor de rechtspraak uit.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Een brief aan Zuid Hollands Landschap door Mr. E. Harinck.

t.a.v. Directie

Hierbij reageer ik op uw schrijven van 15/2 (zie het bijgevoegde plaatje).

Er verdwijnen inderdaad schrik barend veel bomen in de Hoeksche Waard, een onderdeel van uw aandachtsgebied.
In de Hoeksche Waard zijn naar de beleving van vele inwoners schimmel, droogte en stormen niet de hoofdoorzaak van de teruggang in aantallen bomen.
De oorzaak ligt in de rucksichtlose kap langs provinciale wegen , zoals de N487 en N489 bij renovatie van die wegen. Dit gebeurde op een schimmig advies van Royal Haskoning aan Gemeente en Provincie.
De bomen werden ziek verklaard. Contra expertise door een specialist werd terzijde geschoven.
We hebben ons suf geschreven en de Vereniging Dorp Mijnsheerenland, VDM, is naar hoorzittingen geweest en heeft voor behoud gepleit.
Alle compensatie toezeggingen nemen we met een korrel zout, De boosdoeners hebben 3 jaar de tijd.

Voor de aanleg van 5 windturbines langs de Oude Maas in de Hoeksche Waard werden 1014 bomen van meer dan 10 cm diameter gemerkt voor kap om de windturbines meer wind te laten vangen.
Alle bomen en struiken met diameter.< 10 cm is vrij wild en wordt bijvangst bij de kap. Dat bos was een compensatiebos voor de aanleg indertijd van de Heinenoord tunnel.
We krijgen nu een compensatie bos voor dat compensatiebos. Met de locatie wordt gesjoemeld omdat het oog inmiddels op de locatie is gevallen voor een Zondeweide.

Op diverse plekken o.a. bij de voormalige Suikerfabriek verdwijnen overnight zomaar bomen zonder enig voorbericht of een kapvergunning.
Op ander plekken worden bomen volledig verminkt , ook zonder enig voorbericht, bv een rij oude leilinden bij een bouwterrein bij de koren molen de Lelie in Puttershoek. En een paar treurwilgen.

Nederlands bosbeleid wordt ziek, niet de bomen. De grote boosdoeners zijn Staats Bosbeheer en Natuurmonumenten. Enige tijd geleden werden hun subsidies gekort en moeten ze hun eigen broek maar ophouden.
Dan schrap je onderhoud, wat kostbaar is, en gaat vervolgens kappen want: Kassa Biomassa ! Stuifduinen worden ineens zeer populair in Nederland.
Provincies en gemeente doen hier vrolijk aan mee.

Uw oproep tot donaties voor het planten van bomen is nobel. Maar het is dweilen met de kraan open en vele burgers zien dat heel goed in.
Vele van uw bomen verdwijnen wellicht later in de 628 biomassa centrales ( groot en klein) die in de pijplijn zitten.
Voor sommige grote centrales zijn 20 jarige leveringscontracten afgesloten voor pellets van overzee ( en Nederlands resthout).
Staats Bosbeheer is handelaar in pellets geworden. Bomen/bos onderhoud wordt verleden tijd maar de kantoorpaleizen blijven in stand.

Het Zuid Hollands Landschap zou zich moeten inzetten om de Nederlandse bos strategie te ondersteunen die door een grote groep wordt uitgedragen en verdedigd bij de relevante ministeries.

Ik overval u hier ongetwijfeld mee maar er ligt ook op uw schouders een taak om hier over mee te denken en op de juiste wijze te lobbyen.

Informatie kan u verstrekt worden. Roept u maar !

Met vriendelijke groet,

Mr. Eduard Harinck
Mijnsheerenland

zhl
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.

Steun ons!

Stichting Wind van Voren heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard.
Doel is het intrekken van de verleende vergunning voor de windturbines bij de Oude Maas.
We hebben een zeer reƫle kans om te winnen.
Nu maken we weer kosten voor het kort geding.

Procederen kost helaas veel geld.
Steun ons:
ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Of doe een tikkie:
WvV tikkie