Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Welke bedragen zijn er gemoeid met het klimaatakkoord.
In bijgaande powerpointpresentatie worden de lusten (voor de bedrijven) en lasten (voor de burgers) weergegeven.

Dia 11 is een eyeopener.
lusten en lasten van het energiebeleid voor burgers en bedrijven
Het totaalbedrag aan uitgaven van ODE (Opslag Duurzame Energie) bij de burger in rekening gebracht via de energierekening.
In de periode 2011 t/m 2019 hebben we 47,5 miljard euro "ingelegd. "Dat is per huishouden € 671 per jaar
Daarnaast in deze periode ook vastrechtkosten 10,5 miljard euro. Dit is € 147 per huishouden per jaar.
Opvallend is het gigabedrag aan biomassa (groen!) in de periode tot en met 2016.

 • Dia01
 • Dia02
 • Dia03
 • Dia04
 • Dia05
 • Dia06
 • Dia07
 • Dia08
 • Dia09
 • Dia10
 • Dia11
 • Dia12
 • Dia13


Afval  €              728.982.108 2%  
Biomassa  €        11.507.778.933 24%  
Geothermie  €          2.722.181.209 6%  
Groen gas  €          2.573.538.319 5%  
Waterkracht  €                31.987.751 0%  
Wind op land  €        12.694.181.346 27%  
Wind op zee  €          8.802.855.045 18% 45%
Zon  €          8.802.855.045 18%  
 Totaal  €        47.864.359.756    

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter