Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Alle informatie over het klimaatakkoord is te vinden onder https://www.klimaatakkoord.nl/
Het valt niet mee om door deze (bewuste?) grote brei van informatie heen te komen. Er is geen klimaatakkoord in een notendop (ga maar eens zoeken on internet!).

Omdat er geen quick views zijn te vinden op de site klimaatakkoord.nl zijn onderstaande infographics opgenomen, waarop de belangrijkste maatregelen van het Klimaatakkoord en hun effecten zijn weergegeven. Het wordt direct duidelijk, dat de meeste maatregelen niet bijdragen aan de doelstelling (95 procent CO2-reductie), maar ons er verder van af brengen.

Zowel het stoken van biomassa, het overschakelen op warmtepompen, het aanleggen van warmtenetten (de laatste twee samengevat als ‘van het gas af’), het sluiten van kolencentrales en het overschakelen op elektrisch rijden zijn CO2-uitstoot verhogend! Wind en zon helpen nauwelijks, omdat het merendeel van de opgewekte energie weer verloren gaat aan inefficiënties van het onderliggende nog steeds fossiele systeem. Bij ondergrondse CO2-opslag moet naast elke drie kolencentrales een vierde worden gebouwd, om de energie te leveren om de uitgestoten CO2 onder de grond te stoppen. En de meest voor de hand liggende optie om de CO2-uitstoot te verminderen, kernenergie, schittert door afwezigheid in het Klimaatakkoord.
Het zal duidelijk zijn, dat de maatregelen van het Klimaatakkoord project de doelstelling niet dichterbij brengen.

De enig juiste Project Board beslissing had dus moeten zijn: NO GO.

De financiële onderbouwing van het project werd geleverd door een geheime goocheldoos van het PBL (PlanBureau voor de Leefomgeving), waarin naar later bleek de meeste kosten waren vergeten en waar in een volgend stadium weer nieuwe bedragen tevoorschijn kwamen.

Klimaatakkoord overzicht
Wat opvalt is dat de burger bij de klimaattafels grotendeels genegeerd wordt.
Zie hiervoor het artikel governance.


Klimaatakkoord partijen

NVDE Klimaatakkoord hoofdlijnen kort

Klimaatakkoord tijdlijn
Over 10 jaar dus al 50% reductie.....

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter