Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Op 16 april 2018 is de zogenaamde ruimtelijke analyse opgesteld.
Een voorloper van de RSW.
Het geeft wel een inkijkje van de plannen, die zullen niet ineens heel veel veranderen.

Er wordt gekeken naar Hoeksche Waard Energieneutraal in 2040 en wat daarvoor nodig is.

Quotes uit de de Ruimtelijke Analyse zijn cursief

Stel dat… de Hoeksche Waard energieneutraal is in 2040. Hoe zou dat er uit kunnen zien en welke nieuwe kwaliteit levert het op? Samen met betrokken partijen is toegewerkt naar een ‘referentie-scenario’. Het is geen blauwdrukplan, maar een voorstelbaar toekomstbeeld dat richting geeft aan acties die vandaag nodig zijn. Er is rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit en eigenheid van de Hoeksche Waard, zoals vastgelegd in de intergemeentelijke structuurvisie en het gebiedsprofiel uit de provinciale structuurvisie, en met de haalbaarheid van verschillende ideeën.

Het Referentiescenario 2040 in een notendop

  • Volop besparing (35% van het huidige totale energiegebruik ) – onder andere door renovatie “45 - ”75 woningbouwperiode;
  • Warmtenet met geothermie en restwarmte (ZH) ca. 14.000 woningen;
  • (Overige woningen all electric en div. bronnen);
  •  100% elektrisch rijden en waterstof (tanken en productie) 171.000 personenauto’s en ca 4.000 bedrijfsmotorvoertuigen;
  • Wind, geplande 24 turbines + 5 turbines naar 5 MW totaal: 29 st.
  • Zonnedaken (álle woningen en grote (agr.) bedrijven) 383 ha.;
  • Enkele grote zonne-velden 75 ha.;
  • Biomassa en reststromen landelijk gebied/backup 300 ha.;
  • Combinaties energie met (water)recreatie ca. 15 duurzame jachthavens en 1 recreatief energielandschap .

Onderstaand het overzicht van de gevolgen hiervan voor de Hoeksche waard.

Opvallend zijn nog eens 5 extra windturbines langs de A29 ingetekend

Gemeente Heinenoord krijgt hiermee de hoogste windmolendichtheid van de Hoeksche Waard!


Het scenario gaat uit van zo min mogelijk extra windturbines bij de huidige geplande 24 turbines. Deze 24 turbines zijn in 2040 allemaal opgewaardeerd tot een vermogen van 5 MW elk. Het scenario gaat ervan uit dat nog 5 extra turbines langs de A29 nodig en mogelijk zijn.


RSW HW Heinenoord nwe windmolens

Het totaaloverizicht
Hw1

hw2

RA HW windmolens
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter