Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Uit het Financieele Dagblad

In het kort
Veel burgers ervaren geen mogelijkheid hun mening te geven over nieuwe zon- en windparken.
Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV onder duizend mensen.
De uitkomst is zorgelijk, want in het Klimaatakkoord is juist afgesproken dat burgerparticipatie bepalend is voor succes van duurzame energieplannen.

Burgers zeggen geen tot weinig mogelijkheden te hebben om mee te praten over duurzame energieplannen in hun gemeente of regio. Ook zijn zij niet goed op de hoogte van de plannen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek door vakbond FNV.
De uitkomst is zorgelijk, omdat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat burgerparticipatie een belangrijke factor is voor draagvlak onder de energietransitie. Burgers moeten zich kunnen vinden in de afspraken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Regionale energieplannen
Uit het onderzoek van vakbond FNV onder duizend mensen blijkt dat 85% niet tot slechts een beetje op de hoogte is van regionale en lokale energieplannen. Als het gaat om inspraak is de uitkomst nog slechter. De helft van de ondervraagden ziet geen mogelijkheid om zich te laten horen bij regionale energieplannen. Bij gemeentelijke plannen is dat 40%.
Om meer draagvlak te krijgen voor het plaatsen van zon- en windparken en het verduurzamen van woningen hebben de ondertekenaars van het Klimaatakkoord er juist voor gekozen om de uitvoering in provincies en gemeenten te laten plaatsvinden. Vorig jaar zijn daarom dertig energieregio's opgetuigd die duurzame energieplannen maken. Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV zegt er 'weinig tot niets is terechtgekomen' van de belofte om burgers te betrekken bij deze plannen'
FNV deed dit onderzoek omdat het aan tafel zat bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De vakbond maakt zich zorgen over mensen die in de fossiele energiesector werken en hun baan mogelijk verliezen.
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, een organisatie die regio’s ondersteunt bij het maken van duurzame energieplannen, zei afgelopen april al tegen het FD dat 'het democratische en maatschappelijke proces in verschillende regio’s' onder druk staat en dat hier meer aandacht voor moet komen. Tot 1 oktober konden regio's concept-plannen bij het Rijk inleveren voor meer zon- en windparken.
Hoewel deze plannen nog niet vastliggen, vindt FNV dat de burger allang had moeten kunnen meepraten. 'Hoe vroeger in het traject, hoe meer invloed je hebt. Anders word je later alleen maar bijgepraat over de plannen en hebben mensen niet het gevoel dat het ook van hen is', aldus De Jong.
Naast de mogelijkheid tot inspraak, heeft FNV mensen gevraagd of zij zich zorgen maken over het verliezen van hun baan door de energietransitie. 12% beaamt dit, de overige ondervraagden maken zich weinig tot geen zorgen of hebben op dit moment geen werk

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter