Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Zonnepanelen zijn slechts effectief voor 40 procent van de opgewekte elektriciteit. De andere 60 procent gaat verloren aan inefficiënties in het noodzakelijke fossiele back-up systeem en aan inpassingsverliezen.
Daarmee is de effectieve CO2 uitstoot van zonne-energie gelijk aan die van gas.
Een opslagmogelijkheid van teveel opgewekte energie op enig moment is in waterstof, maar van elke 100 kwh stroom levert dit maar 34 kwh op, dat is buitengewoon inefficiënt.

Daar staat tegenover dat de burger via de energierekening veel moet betalen aan de subsidies voor door zonnepanelen (wind en biomassa) opgewekte elektriciteit.
Tevens wordt door grootschalige zonne-akkers de leefomgeving in belangrijke mate negatief beïnvloed.

Vervang plannen voor zon-akkers doorr de opwekking van elektriciteit door kernenergie of gas.
De leefomgeving wordt minder belast door zon op dak, maar daarbij blijft nog het probleem dat er geen efficiënte oplossing is voor de opslag van elektriciteit en moet het fossiele systeem ten allen tijde voor de back-up zorgen voor tijden waarop het niet waait en/of de zon niet schijnt. Te vaak wordt aan dit probleem voorbijgegaan. De vraag is of er ooit een goedkope oplossing voor het op grote schaal opslaan van energie in accu's wordt gevonden.

klimaatakkoord zonne energie

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter