Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)

CO2-effect

De woning isoleren bespaart brandstofkosten en levert daarmee een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot.

Effect voor de burger

De woning-isolatie kost geld. Anderzijds bespaart het stookkosten. Extra werkgelegenheid.

Sociaal Energiebeleid

Omdat woning-isolatie de CO2-uitstoot vermindert steunt DEI woning-isolatie als wordt voldaan aan de voorwaarde dat de woonlasten niet stijgen.
Dat kan worden bereikt door de kosten van isolatie te betalen uit de besparing op de stookkosten.

woning isolatie

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter