Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

CO2-effect

Doordat windenergie een zeer wisselende stroombron is, moeten er kolen- en gascentrales als back-up fungeren. Deze centrales moeten zeer frequent op- en afschakelen om de wisselingen in windstroom op te vangen. Dat kost extra brandstof. Net zoals starten en stoppen tijdens filerijden meer brandstof kost dan rustig doorrijden.

Bij de toepassing van windstroom, zoals voorzien in de Green Deal, zal het zeer regelmatig voorkomen, dat er méér stroom wordt opgewekt dan dat er nodig is. Het surplus aan stroom moet dan worden weggegooid (windturbines stilzetten).
Een opslagmogelijkheid is in waterstof, maar van elke 100 kwh stroom levert dit maar 34 kwh op, dat is buitengewoon inefficiënt.

De totale brandstofbesparing en daarmee de totale reductie van de CO2-uitstoot van de windenergie is door bovengenoemde factoren slechts 40 procent van wat fossiele centrales zouden verbranden/uitstoten om dezelfde hoeveelheid stroom te produceren.

Van deze 40 procent gaat de CO2-uitstoot nog af, die vrijkomt tijdens de bouw en de plaatsing van de windturbines, alsmede het milieuvriendelijk opruimen van de constructies na afloop. Een resterend percentage van 30 procent effectieve CO2 -reductie t.o.v. de nominaal geproduceerde stroom is reëel.

Effect voor de burger

De burgers zullen een hogere energierekening krijgen om de miljardensubsidies te betalen, die gemoeid zijn met de stroom uit windenergie op land. Bovendien moet het hoogspanningsnet worden verzwaard. De kosten hiervan zullen terugkomen in de energierekening door een verhoging van het zgn. vastrecht.

De leefomgeving van de burger wordt ernstig aangetast, omdat:
Voor de burgers, die wonen in een koopwoning, zal de waarde van hun woning dalen.

Sociaal Energiebeleid

Omdat windturbines slechts in beperkte mate de CO2-uitstoot reduceren én de energierekening van de burgers verhoogt én de leefomgeving van de burgers ernstig aantast én de gezondheid van een groot aantal burgers aantast, steunt DEI de bouw van windturbines op land niet.

Vervang plannen voor windenergie door de opwekking van elektriciteit door kernenergie of gas.

klimaatakkoord windenergie

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter