Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
“Van het gas af” kan op twee manieren:
1. De CV-ketel vervangen door een warmtepomp.
2. De CV-ketel vervangen door verwarming uit een warmtenet.

CO2-effect

Bij de meeste appartementen en eengezinswoningen binnen de bebouwde kom zal het gaan om een lucht/water warmtepomp, een elektrisch aangedreven apparaat, dat warmte uit de lucht haalt en daarmee woning en water verwarmt.

Als de CV-ketel wordt vervangen door een warmtepomp, wordt het verbruik van gas in de CV-ketel vervangen door het verbruik van gas of kolen, waarmee de elektriciteit wordt opgewekt voor de warmtepomp.
Hoe kouder het wordt, hoe meer elektriciteit de warmtepomp verbruikt.
Bij een zachte winter en een uitstekend geïsoleerde woning (energielabel A of B) zal de CO2-uitstoot worden verplaatst van woning naar elektriciteitscentrale en ongeveer CO2-neutraal zijn.
Bij een strenge winter zal de CO2-uitstoot verhogen en zal men moeite hebben de woning warm te houden.
De warmtepomp heeft weliswaar minder elektrische energie nodig dan hij warmte maakt (dit wordt uitgedrukt in de zgn. Coëfficiënt Of Performance – COP), maar het proces van opwekken van elektriciteit in de centrale is veel minder efficiënt dan het omzetten van het gas in warmte in de HR-ketel.

Effect voor de burger

De warmtepomp is aanzienlijk duurder dan een CV-ketel. Een besparing op de stookkosten is niet te verwachten. De energierekening van de burger wordt hierdoor hoger. Doordat de benodigde capaciteit van het elektriciteitsnet toeneemt bij grootschalige toepassing van de warmtepomp, zullen ook de vastrechtkosten in de energierekening stijgen, waarmee de netbeheerders de benodigde miljardeninvesteringen in het stroomnet zullen doorbelasten.

De warmtepomp geeft ook geluidsoverlast.

Sociaal Energiebeleid

Omdat de toepassing van de warmtepomp de CO2-uitstoot niet vermindert, maar de burger wel op kosten jaagt, steunt DEI niet een beleid, dat grootschalige toepassing van warmtepompen bevordert, en zeker niet, als dat van overheidswege zou worden afgedwongen.

Als een warmtenet van louter restwarmte niet kan worden aangelegd, laat bestaande huizen dan hun gasaansluiting houden.
Laat bij nieuwbouw de keuze voor een gasaansluiting aan de markt.

klimaatakkoord warmtepompen

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter