Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)

CO2-effect

De CO2-uitstoot van een kilometer in het openbaar vervoer is slechts een kwart van de CO2-uitstoot in een personenauto. Stimulering van het openbaar vervoer door enerzijds het wegwerken van knelpunten en anderzijds een tariefverlaging zal de CO2-uitstoot dan ook sterk verlagen. Door de COVID-19 pandemie heeft verbetering van het openbaar vervoer op dit moment geen zin. Deze maatregel kan pas worden opgepakt nadat de pandemie definitief voorbij is.

Effect voor de burger

Een beter en/of goedkoper openbaar vervoer. Dit kost de burger ook geld in de vorm van een lastenverhoging, maar de burger profiteert hier ook van

Sociaal Energiebeleid

Omdat de stimulering van het openbaar vervoer de CO2-uitstoot verlaagt en de burgers ten goede komt, steunt DEI deze maatregel.
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter