Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)

CO2-effect

Uit onderzoek is gebleken, dat een elektrische auto méér CO2-uitstoot veroorzaakt dan een diesel auto en slechts iets minder dan een benzine auto.

Effect voor de burger

Omdat het hoogspanningsnet moet worden verzwaard zal het zgn. vastrecht in de energierekening hoger worden. Ook de kosten voor het subsidiëren van de leaserijders en het aan te leggen woud van laadpalen zullen moeten worden opgebracht door de burgers via de energierekening.

Sociaal Energiebeleid

Omdat de overgang naar elektrisch vervoer niet of nauwelijks effect heeft op de CO2-uitstoot, maar de burgers wél met een hogere energierekening zullen worden geconfronteerd en omdat het merendeel van de bevolking naar verwachting geen profijt zal hebben van de zwaar gesubsidieerde Tesla’s, steunt DEI deze maatregel niet.

klimaatakkoord elektrificering vervoer
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter