Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)

In de tabellen hieronder zijn de verschillen in kaart gebracht tussen het Sociaal Energiebeleid en het Klimaatakkoord.

Maatregelen Effect Sociaal Energiebeleid 
Klimaatakkoord 
Gebouwde omgeving
woning isolatie
woning iso
Co2pijl omlaag

Energierekening vraag klein


banen  pijl omhoog
vink
voorwaarde: kosten
burger niet omhoog
vink
 "van het gas af"
warmtepomp
gas af naar warmtepomp
Co2 pijl omhoog

Energierekening pijl omhoog
kruis  vink
 "van het gas af"
warmtenet
van gas af naar warmtenet
Co2 vraag klein

Energierekening pijl omhoog
vraagalleen bij echte
restwarmtebron
vlakbij woningen;
voorwaarde:
ernergierekening
niet omhoog
vink

Maatregelen Effect Sociaal Energiebeleid 
Klimaatakkoord 
Opwekking Elektriciteit
Van biomassa naar gas
van biomassa naar gas
Co2pijl omlaag

Energierekening =


vink
kruis 
 Van import kolen naar gas
van kolen naar gas
Co2 pijl omlaag

Energierekening  =

banen  pijl omhoog
vink  kruis
 Nieuwe biomassa
nieuwe biomassa
Co2 pijl omhoog

Energierekening pijl omhoog
kruis vink
sluiten kolencentrales
kolencentrales weg
Co2 pijl omhoog

Energierekening  pijl omhoog

banen  pijl omlaag
kruis vink 
wind op land
wind op land
Co2 pijl omlaag

Energierekening pijl omhoog 

Leefomgeving pijl omlaag 

gezondheid  pijl omlaag
kruis vink
wind op zee
wind op zee
Co2 pijl omlaag 

Energierekening pijl omhoog

Leefomgeving pijl omlaag

gezondheid dierenpijl omlaag

banen pijl omlaag 


kruisin afwijking van DEI

ziet HWB

weinig voordelen
vink
 zon
zon
Co2 pijl omlaag

Energierekening pijl omhoog

Leefomgeving pijl omlaag

voedselproductiepijl omlaag
vraag
alleen op daken

GEEN zonneweiden
vink
 

Maatregelen Effect Sociaal Energiebeleid 
Klimaatakkoord 
Mobiliteit
elektrificering vervoer
elektrificering vervoer
Co2 =

Energierekening pijl omhoog
kruis vink
 stimuleren openbaar vervoer
openbaar vervoer
Co2 pijl omhoog

belastingen pijl omhoog

openbaar vervoer pijl omhoog
vink kruis
Overig
 ondergrondse Co2-opslag
ondergrondse co2 opslag
Co2 pijl omlaagpijl omhoog

Energierekening pijl omhoog
kruis  vinkallocatie onderzoeksgelden
onderzoek
  vinkThorium en
energiebesparing
 
vink wind, zon,
biomassa,
elektrisch vervoer,
elektrische
verwarming

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter