Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Heinenoord in actieOproep  van de vrienden van Heinenoord zie Facebook

Wie wil meehelpen en zich dus graag wil inzetten om te kijken of wij middels bijvoorbeeld een petitie nog druk kunnen uitoefenen om een daadwerkelijke participatie mogelijk te maken????

Ter kennisgeving:
- Houd er rekening mee dat de plannen gewoon doorgaan
- Uitgangspunt is meepraten en vooral op enige wijze invloed hebben op deze plannen

Praat en doe mee!

Wil je meepraten en vooral meedoen? Stuur ons dan even een berichtje met naam en telefoonnummer via een klik op bijgaand plaatje..

(Leestijd: 5 - 10 minuten)
zonnepark oplandeen voorbeeld van een complex zonnepanelenGisterenavond is er 2,5 uur vergaderd over het zonne”park” Heinenoord.
Inspreken mag 5 minuten per inspreker en de tijd wordt scherp in de gaten gehouden!
2 insprekers, dat is 10 minuten, dus 6,66% van de tijd mag je iets voorlezen.

De vergadering is nog na te kijken:https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/803294/Oordeelsvormende%20vergadering%20-%20Fysiek%20domein%20_%20Bestuur%20%26%20Middelen%2012-01-2021

Daarna zit je tijdens het debat met gekromde tenen, maar je mag niets vragen.
Krijgen we nog antwoord op de 15 gestelde vragen of gaan we het WOB verzoek achterna?

De coalitiepartijen hebben de wethouder ondersteund, vooral de eigen fractie in de vorm van de heer Nele: totaal gebrek aan empathie en het komt er op neer dat de regeltjes zijn gevolgd.
Formeel wellicht juist, maar voorbijgaand aan de inwoners van Heinenoord voor echte inspraak.

Ook het CDA die zo hoog opgeeft van participatie sputterde nog even tegen, maar tekent bij het kruisje. De lokalen zijn zeer tevreden en de CU had een korte inbreng.
Men is van mening dat het besluit over het zonnepanelencomplex al in de raad van Binnenmaas in 2018 is bekrachtigd, middels de visie Buitenzomerlanden *).

Hulde aan de partij die de belangen van de burgers wel in het oog heeft: Burgerbelangen. Goede en kritische inbreng.

Als het coalitieakkoord (net als in de tweede kamer) heilig is, stemmen de coalitiepartijen netjes in. Tenenkrommend.
Men kon ook niet meer terug, gezien de toestemming die aan Eneco is verleend. Dat zou gezichtsverlies en veel kosten met zich mee brengen, dan maar de burger de klos!

In feite is het scenario meestal als volgt:
- er wordt een visie opgesteld, zonder of met een beperkte groep inwoners, geen informatie naar het grote publiek
- de visie wordt bekrachtigd door het college
- een initiatiefnemer meldt zich, met de visie in de hand
- college stemt toe
- en dan: komt de participatie (volgens de heer Nele) wel goed!

Wat een farce is dit. Participatie is dan: wilt u biodiversiteit en nog een randje rond het park.

De participatie van 2018 is niet ons pakkie aan volgens het college, daar waren wij niet bij betrokken, maar de wethouder kan nog wel eens navragen of hier iets aan gedaan is.

De “enquête” kan nog tot 14 januari worden ingevuld. Nog een kans om je stem te laten horen en vul dan alleen de open vraag in met de mededeling dat u hier niet op zit te wachten!

Vul de enquêtes in, zie
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-zonnepark
en
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-natuur-recreatie

Als je je frustratie nog kwijt wil, hier nog alle email adressen van de partijen.
Burgerbelangen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ChristenUnie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Constructief Hoeksche Waard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D66 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groen Links Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren Partij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lokalen HW Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pahladsingh en Rood Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PVDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SGP Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
VVD  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Daarnaast een tip: houdt alle visies die worden opgesteld in de gaten, dat is de enige kans om nog plannen bij te sturen!

*) In de visie Buitenzomerlanden van 2018 staat trouwens dat er een mogelijke plaatsing is van zonnepanelen, geen definitief besluit en in de RES wordt er ook niets gezegd over het complex zonnepanelen in Heinenoord.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Wil je inspreken op 12 januari in de gemeenteraad over het zonnepark, dan is onderstaande informatie van belang.

Informatie van de gemeente: https://www.gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/inspreekrecht/

Iedereen die zijn of haar mening, ideeën of wensen wil delen met de gemeenteraad van Hoeksche Waard, kan gebruik maken van het inspreekrecht.

Het is goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt.
Tijdens het inspreken luistehw anwbren de raadsleden en stellen ze zo nodig verhelderende vragen.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht, of advies hierover, geef dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door aan de griffie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 088-6471874. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u met de raad wilt praten. Als inspreker krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.

Tips bij het inspreken

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren.

 • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet;
 • Houd uw inbreng kort. U heeft 5 minuten spreektijd;
 • Noem geen namen en let op uw taalgebruik;
 • Sommige vergaderingen worden live uitgezonden via de website. De uitzending is tevens achteraf te raadplegen in het videoarchief.


Overige tips:

Kijk voor voorbeelden van inspreeknotities bij Utrecht, Nissewaard, Barneveld etc.).

Sommige gemeentes hebben in het coalitieakkoord staan dat ze heel veel belang hechten aan zeggenschap van de inwoners.
En dat ze open en integer willen handelen. In uw inspreektekst doet u er goed aan daarop te wijzen.

 • De spreektijd van vijf minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak. Zorg er voor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4-tje.
 • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 6 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
 • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar de griffie (zie gemeente website). Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen ‘informatie’ uitdelen.
 • Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.

(Leestijd: 47 - 93 minuten)
zonnepark Heinenoord 1 768x278zonne"park" Heinenoord

Onlangs is de Nieuwsbrief Buitenzomerland nr 2 bij iedere Heinenoorder in de bus beland.
Het is voor de meeste Heinenoorders een 'verrassing' om te ontdekken dat er een zonnepark komt.

Via onderstaande mailadressen kun je het gemeenteraadslid van je politieke voorkeur mailen met de vraag om voor de belangen van de Heinenoorders op te komen en met het uitdrukkelijke verzoek dat het college van Burgemeester en Wethouders geen toezeggingen zullen doen aan de mogelijke exploitant Eneco.
Er worden nu al kosten gemaakt in vooronderzoek en de drone is al rondgevlogen om alles in kaart te brengen.

De inwoners van Heinenoord zijn eerst aan zet, het is onze leefomgeving die voor de komende 20 jaar wordt aangetast.
Participatie is niet een nietszeggende enquête invoeren of met een teams-bijeenkomst een verhaal aanhoren hoe de gemeente Hoeksche Waard het wil.
We willen een fysieke bijeenkomst waarin iedereen zijn zegje kan doen, desnoods worden de plannen on hold gezet tot we weer bij elkaar mogen komen.

Als je op onderstaand email-adres klikt, opent je mailprogramma (als het goed is) met onderstaande tekst, die je dan naar wens kan aanpassen, vergeet niet ook je naam onder aan de mail te vermelden.

Burgerbelangen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
CDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ChristenUnie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Constructief Hoeksche Waard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
D66 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groen Links Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Senioren Partij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lokalen HW Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pahladsingh en Rood Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
PVDA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SGP Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
VVD  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Mail de wethouders en alle fractievoorzitters in 1 keer: mail

Mocht je mail programma bovenstaande mail niet accepteren, dan kun je onderstaande mailadressen en gegevens gebruiken om je mail zelf samen te stellen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderwerp: Wij willen inspraak ten aanzien van de plannen voor zonne"park" Heinenoord

Geacht raadslid,

Half december ontving ik de Nieuwsbrief Buitenzomerlanden in mijn brievenbus.
Hierin staat dat Eneco het plan heeft om samen met grondeigenaar A.S.R. ten westen van de Heinenoordtunnel langs de Oude Maas een zonnepark van 30 hectare te ontwikkelen.
Eind september 2020 besloot het college van burgemeester en wethouders om het plan van het zonnepark door Eneco verder uit te laten werken volgens de gestelde voorwaarden en te starten met de voorbereidingen voor het zonnepark.
Dit betekent dat de ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het zonnepark.

Zijn deze zaken in uw fractie bekend en wat vindt u hiervan?

Ik vind dit een vreemde gang van zaken.
Het zou van echte participatie getuigen als ik, voordat Eneco al van alles in gang gaat zetten en kosten maakt, hierover geïnformeerd word en de vraag gesteld wordt of ik dit wel wil.
Kunt u als fractievoorzitter het college van Burgemeester en Wethouders verzoeken de verdere voorbereidingen te stoppen en eerst met mij en de Heinenoorders in gesprek te gaan in een open setting.
Ik wil in gesprek, want er zijn zoveel argumenten die tegen een zonnepark in te brengen zijn, zie https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord met onderliggende links.
Niet een gesprek in een teams-sessie, dat werkt niet, stel dan uit tot dit weer kan. De belangen zijn voor Heinenoorders te groot om dit zomaar even af te werken.

Ik hoop op jullie medewerking en antwoord op deze mail.

Met vriendelijke groet,

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Het programma van Burgerbelangen hebben we niet kunnen vinden.
Op de Website van gemeente Hoeksche Waard staat vermeld:

Duurzaamheid, biodiversiteit, cultuur en klimaat zijn onze belangrijke speerpunten. Deze speerpunten hangen nauw met elkaar samen voor een energie neutrale gemeente Hoeksche Waard in 2040.
Wij willen bijdragen aan een duidelijke invulling voor de Regionale Energie Strategie met speciale aandacht voor het gebruik van water.
Wat ons betreft moeten inwoners meedoen in de energieopbrengst door hen subsidie mogelijkheden te geven om van het gas af te gaan.

facebook bron: Burgerbelangen Hoeksche Waard

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier, landschap

De Hoeksche Waard wordt geprezen en gewaardeerd om de rust, ruimte en groene karakter. Door groei van bevolking en economie kunnen deze kwaliteiten onder druk komen te staan. Plannen die van invloed zijn op de buitenruimte en het landschap willen we samen met inwoners en een “kwaliteitsteam Hoeksche Waard” voorbereiden. Dat geldt ook voor de vele monumenten, het cultureel erfgoed en natuur & landschap. Natuurlijk willen wij dat iedereen, jong en oud, een passende woning krijgt die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd, zodat iedereen zich thuis voelt in de Hoeksche Waard.
Wat ons betreft komen er energie neutrale woningen waarbij extra aandacht is voor vermindering van gebruik of verbruik van grondstoffen en energie.
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij richten ons vooral op het opwekken van alternatieve energie, zoals zonnepanelen op daken, zonneweiden, getijdencentrales in het Spui, bodemenergie en biomassa.

bron: https://www.lokalenhoekschewaard.nl/

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Integraal beleid


Duurzaamheid is méér dan zonneweides en windturbines. Duurzaamheid moet volgens het CDA vooral een integraal beleid zijn. Of het nu gaat om het gebruik van fossiele brandstoffen, grondstof-fen of productie (-groei) en consumptie.
Het vergt steeds meer van onze aarde en daarmee van onze leefbaarheid. Ongebreidelde consumptiegroei heeft zijn prijs. CO2-uitstooten fijnstof laten hun effecten al zien.
Ook hier kunnen we onze bijdrage leveren. Wij vinden dat de gemeente duurzaam bouwen moet stimuleren, en nieuwe vormen van energieopwekking moet promoten.
We rollen de rode loper uit voor initiatieven op het gebied van functionele agrobiodiversiteit en agrarisch natuur-beheer.

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Natuur en milieu

Mensen hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van energiebronnen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Energie

De ChristenUnie wil dat de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal is. Daar moet nog veel voor gebeuren.

Daarom wil de ChristenUnie:
 • Dat de gemeente de aanschaf stimuleert van energiebesparende producten door duurzaamheidsleningen;
 • Bewoners op één plek terecht kunnen, naast het digitale energieloket,voor zowel technische als financiëlearrangementen om de eigen woning aan te passen;
 • Dat er geen gemeentelijke locatie is zonder zonnepanelen, ook de aan de gemeente gelieerde organisaties hebben zonnepanelen;
 • Een elektrischwagenpark van de gemeente;
 • Voor 2025 worden alle woningbezitters actief en persoonlijk benaderd met betrekking tot zonnepanelen, aardwarmte en isolatie;
 • Stimulans voor lokale organisaties zoals HoekscheWaard Duurzaam om coöperaties op te richten ten behoeve van duurzame energie;
 • Buurtbatterijen waarin duurzaam verkregen energie wordt opgeslagen stimuleren;
 • Dynamische led-verlichting in de buitenruimte.
Zonneweiden zijn op zich positief, maar alleen dan wanneer er geen goede akkerbouwgrondof natuur verloren gaat. Het heeft de voorkeur van de ChristenUnie om vooral in te zetten op zonnepanelen op de daken.

bron: https://hoekschewaard.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

(Leestijd: 1 minuut)
Het programma van Constructief HW hebben we niet kunnen vinden.

facebook bron: Constructief HW

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

7. Een energieneutraal en duurzaam eiland


“Wij lenen ons eiland van de vorige generaties om door te geven aan de volgende.”

Wij geven het eiland beter door dan wij het hebben gekregen. De Hoeksche Waard moet in 2030 energieneutraal zijn. Vaart maken met verduurzaming op alle niveaus. De gemeente geeft in al haar handelen het goede voorbeeld. Dat begint met een controle op al het gemeentelijk beleid. Daarbij kiezen we voor de beste oplossing voor mens én milieu.

Wij zetten ook in op bewustwording voor jong en oud. De gemeente draagt actief informatie uit hoe inwoners duurzaam kunnen leven en gebruik kunnen maken van subsidies. Nog te veel herbruikbaar materiaal komt als afval in grijze containers terecht: dat willen wij verminderen. Nieuwbouwplannen zijn altijd duurzaam en energieneutraal. Daarbij geldt: geen dak meer zonder zonnepanelen. Minstens 5 miljoen van de opbrengsten van de verkoop van aandelen Eneco gaan wij onderbrengen in een investeringsfonds om de achterstand van de Hoeksche Waard naar een duurzame toekomst te verkleinen.

Hier zetten wij ons voor in:

De gemeente geeft het goede voorbeeld
• Duurzaamheidstoets op al het beleid en alles wat we inkopen is duurzaam
• We stimuleren ambtenaren om te reizen per fiets of met elektrisch of openbaar vervoer
• De duurzaamheidsmakelaar brengt alle duurzame initiatieven in de Hoeksche Waard bij elkaar
• Voorlichting op scholen en aan inwoners over verduurzaming en hergebruik

Bouwen en wonen
• Alle nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal, waar het kan energieleverend.
• Versneld verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en schoolgebouwen
• Een duurzaamheidslening tot € 20.000 en lage rente om te investeren in energie-besparende maatregelen voor woningen
• Waar mogelijk verplicht plaatsen van zonnepanelen op deze daken.
• Vrij gebruik van warmte uit de grond onder de gemeente voor particulieren. Bestaande duurzaamheidsbelastingen op grondwarmte” worden met terugwerkende kracht afgeschaft.
• Afspraken met HW Wonen en Vve’s om woningen versneld te verduurzamen

Energiebronnen
• Windmolens renderen beter uit de kust en aan de rand van het land. Draagvlak en meeprofiteren van inwoners zijn voor ons belangrijk
Geen dak meer zonder zonnepaneel. Zonneweiden zijn in eerste instantie minder geschikt. Hierin volgen we het advies van het Hoeksche Waards Landschap
• Meeprofiteren van de restwarmte Botlek met aansluiting op warmterotonde Zuid-Holland
Alternatieve energiebronnen die kunnen bijdragen zijn meer dan welkom
• Creëer een advies- en ondersteuningsteam om inwoners, ondernemers en initiatiefnemers van participatieprojecten zonne-energie
• Ontwerp een startsubsidie voor participatieprojecten (dak ruimte elders voor inwoners zonder dak ruimte voor zonne-energie)

Afval en hergebruik
• We stimuleren maximaal hergebruik en circulair handelen
• RAD maakt gescheiden inzamelen en aanbieden makkelijker

Duurzaamheidsfonds van 5 miljoen
• Om innovatie en versnelling van de ambities te stimuleren, bedoeld voor projecten die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een meer duurzaam eiland
• Hoeksche Waard zoekt aansluiting bij aanpak van gemeente Goeree Overflakkee en sluit haar duurzaamheidsdoelen daarop aan.
• Agrarische bedrijven helpen en stimuleren om duurzaam te boeren

bron: https://hoekschewaard.d66.nl/

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.

Steun ons!

Stichting Wind van Voren heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard.
Doel is het intrekken van de verleende vergunning voor de windturbines bij de Oude Maas.
We hebben een zeer reële kans om te winnen.
Nu maken we weer kosten voor het kort geding.

Procederen kost helaas veel geld.
Steun ons:
ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Of doe een tikkie:
WvV tikkie

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?