Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Van 15 juli tot 30 augsutus is er een mogelijkheid om mee ten denken over duurzaamheid zoals in "Het Kompas" gemeld.
In 2 kolommetjes 11 x het woord DUURZAAM. Tevens nog wat bangmakerij en onheilstijdingen: “duurzaamheidsCRISIS “ en “het bijna TE LAAT is”
In het programmaplan kommer en kwel voor de Hoeksche Waard.Hitte, droogte, extreme regenval, opraken van de grondstoffen (in de Hoeksche Waard!), afname van soorten planten en dieren!

We moedigen iedereen aan de lijst in te vullen, de antwoorden zijn helaas niet volledig, dus wordt het veel toelichtingvelden invullen!

Er wordt bijvoorbeeld niet gevraagd wat je van het huidige beleid vindt, dat gaat gewoon door.
Er wordt niet gevraagd, welke energiebronnen je zou willen gebruiken.
Er wordt niet gevraagd of je nog meer windmolens wil of dat het zo wel genoeg is.
We zouden willen zeggen, vul de enquete niet politiek correct in en vermeldt in de toelichtingvelden dat je het niet eens bent met deze eenzijde vraagstelling.

https://www.gemeentehw.nl/programmaplan

Er is tijd gnoeg om eerst goed na te denken, voordat de Hoeksche Waard wordt volgezet met windmolens (een bijna onomkeerbaar proces voor tientallen jaren) en zonneparken.
Verwarmen op een minder efficiente manier dan gas. Dit is niet nodig.

20200715 Kompas vragenlijst

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter