Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
Heinenoord windpark zonneparkZo ongeveer gaat het er uit zien in Heinenoord. De zonnepanelen zullen schuin geplaatst worden, maar het gaat om het idee hoe het er uit gaat zien.
Naar aanleiding van vragen aan de gemeente kregen we de volgende informatie:

Voor het zonnepark Heinenoord van 31 hectare is een principe besluit genomen.

Er is door het college van B&W nog geen definitief besluit genomen over de komst van het zonnepark in Heinenoord.
Het college heeft een principe besluit genomen om de plannen van het zonnepark door de ontwikkelaar uit te laten werken.
Hierbij is participatie van de omgeving een belangrijke voorwaarde. Op dit moment bereiden wij de participatie voor het zonnepark samen met de ontwikkelaar voor.
Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat communiceren naar de omgeving. Voor het zonnepark moet nog een procedure worden doorlopen.

Het zal duidelijk zijn dat we de vinger aan de pols houden en als er (online) bijeenkomsten zijn, neem dan deel en laat je stem horen.


2020 buitenzomerlanden

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter