Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Hoeksche Waards behoud (HWB) is in het leven geroepen om de zogenaamde ‘energietransitie’ in de gemeente Hoeksche Waard kritisch te volgen.
We bekijken de plannen van de gemeente uit de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) en voorzien die van commentaar.

De hierin opgenomen plannen zullen de komende decennia zeer grote en onomkeerbare effecten hebben op de inrichting van ons landschap, de persoonlijke levenssfeer en financiën van huishoudens.
Het is belangrijk dat deze 3 leefbaarheidsissues onder de aandacht van de inwoners van de Hoeksche Waard worden gebracht!

We willen onze Hoeksche Waard behouden en bewaren voor de toekomst. Het is bijna code rood voor de Hoeksche Waard, het is zaak dit niet zover te laten komen.

De 'energietransitie', opgelegd aan de lokale politiek door de landelijke en provinciale politici, is een trein die op stoom is gekomen en die wat ons betreft flink afgeremd en via een een ander spoor geleid moet worden
We zullen hier aan werken door in te spreken op raadsvergadering, informatie naar de wethouder en raadsleden te sturen, zienswijzen in te dienen, etc..
De ervaring leert dat de trein daardoor soms een klein beetje wordt afgeremd.
De trein kan ook zo doordenderen omdat er weinig tegengas is. De agenda wordt door een selecte groep bepaald.
Daarom is het belangrijk dat de grote zwijgende meerderheid, dat jij je stem laat horen bij de lokale politici, daar zijn ze gevoelig voor en zo hoort dat ook! Zij vertegenwoordigen de kiezer.

Hoeksche Waards behoud sluit in grote lijnen aan bij het Democratisch Energie Initiatief (DEI), dat in 2018 is ontstaan uit FNV Noord en zet zich als onafhankelijke groep van energiedeskundigen in voor een energietransitie die realistisch en duurzaam is voor het klimaat, milieu, onze gezondheid, leefbaarheid en onze huidige welvaart.

We gaan voor een energiebeleid dat:
  • betrouwbaar is
  • betaalbaar is
  • compact (hoge energiedichtheid) is
  • veilig en democratisch gelegitimeerd is
waarbij:
  • niet wordt geinvesteerd in verouderde technologieën
  • er geen subsidies aan onrendabele energieopwekking wordt gegeven.
  • Windenergie geen optie is, omdat na 30 jaar aanmodderen nog steeds subsidie nodig is en de nadelen van wind op land voor omwonenden te groot zijn en we geen ruimte hebben in land dat zo dichtbevolkt is.
We gaan voor een slimme Tris Energetica:
  • verminderen van de energievraag (isoleren)
  • vergroten van het energieaanbod door efficienter opwekken, de gasaansluiting wordt gehandhaafd
  • onderzoek naar alternatieve hernieuwbare energie en meer onderzoek naar kernenergie
De site bevat veel informatie, maar voor de meest actuele zaken en acties is Facebook HW behoud ons medium.
Volg ons en deel dit met anderen.Alleen als een substantieel deel van de Hoeksche Waarders zich uitspreekt, kunnen we wat bereiken.
Het gaat om de leefbare toekomst van jou, je kinderen en kleinkinderen.

HWB is tevens een informatieplatform met achtergronden over de verschillende vormen van energie(opwekking).

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Heinenoord windpark zonneparkZo ongeveer gaat het er uit zien in Heinenoord. De zonnepanelen zullen schuin geplaatst worden, maar het gaat om het idee hoe het er uit gaat zien.
Naar aanleiding van vragen aan de gemeente kregen we de volgende informatie:

Voor het zonnepark Heinenoord van 31 hectare is een principe besluit genomen.

Er is door het college van B&W nog geen definitief besluit genomen over de komst van het zonnepark in Heinenoord.
Het college heeft een principe besluit genomen om de plannen van het zonnepark door de ontwikkelaar uit te laten werken.
Hierbij is participatie van de omgeving een belangrijke voorwaarde. Op dit moment bereiden wij de participatie voor het zonnepark samen met de ontwikkelaar voor.
Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat communiceren naar de omgeving. Voor het zonnepark moet nog een procedure worden doorlopen.

Het zal duidelijk zijn dat we de vinger aan de pols houden en als er (online) bijeenkomsten zijn, neem dan deel en laat je stem horen.

(Leestijd: 1 minuut)
Vanaf vandaag is Hoeksche Waards behoud ook op Twitter te vinden.
Discussier mee, denk mee en werk mee!
twitter

(Leestijd: 3 - 6 minuten)
Op deze pagina geven we, wellicht een beetje kort door de bocht, maar dan is het beter te behappen, onze visie en ons doel.
Het initiatief Hoeksche Waards Behoud (HWB) is augustus 2020 opgestart om de zogenaamde 'energietransitie' op het lokaal niveau van de Hoeksche Waard kritische te volgen.

Klimaatakkoord

De Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW) zijn een gevolg en uitwerking van het klimaatakkoord.
Het doel uit het klimaatakkoord is 49% minder broeikasgas-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 en in 2050 een afname met 95%.

(Leestijd: 1 minuut)
Niet iedereen ontvangt een "Kompas" dus bij deze....
20200805 kompas 1
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?