Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Een zonnepark bij Heinenoord? Wist u dat?

Er is een document "visie Buitenzomerlanden" van november 2018 met daarin een zonnepark. Het woord burger of inwoner of participatie komt niet in het document voor.
Op de werksessie van 16 oktober 2018 zijn 16 aanwezigen waarvan 0 burgers.

In de informatiebrief van 23 oktober 2019 van het college aan de gemeenteraad wordt ook gerept over plannen voor een zonnepark.

Op internet hoegenaamd niets te vinden over het zonnepark bij Heinenoord.

Waar is de mededeling vanuit de gemeente in de pers geweest over deze plannen?

Gemeente Hoeksche Waard:
neem je verantwoording en meet dit breed uit in het Kompas, zodat de inwoners van Heinenoord weten wat er op ze af komt!
Stuur ze ook een persoonlijke brief, want het Kompas wordt niet meer overal bezorgd.

Uit de Nieuwsbrief Buitenzomderlanden:

Eneco heeft het plan om een zonnepark te ontwikkelen ten westen van de Heinenoordtunnel

Eneco heeft, als één van de ontwikkelaars van Windpark Oude Maas, samen met grondeigenaar ASR het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas een zonnepark van 31 hectare te ontwikkelen.
Het zonneparkwordt in samenhang met het Windpark Oude Maas ontwikkeld. Eind september heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om te starten met de plantontwikkeling van het zonnepark Heinenoord.
Dit betekent dat de ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het zonnepark.
Voor de ontwikkeling van het zonnepark willen wij de omgeving informeren en betrekken.

Informeren en betrekken.... Er valt weinig meer aan te veranderen?


2020 buitenzomerlanden

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?