Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Uit de telegraaf:

windturbines NEEWoningen nabij windturbines dalen volgens een TNO-rapport sterker in waarde dan verwacht. Het zou een van de redenen moeten zijn om te stoppen met windmolens, argumenteert Joost Eerdmans. ,,Windturbines in het dichtbevolkte Nederland zijn simpelweg niet veilig.”

„Als gevolg van het klimaatakkoord zullen de komende jaren in talloze gebieden in heel Nederland, die in opdracht van het Rijk door gemeenten en provincies zijn aangewezen, nieuwe windturbines gaan verrijzen. Uit massale protesten van omwonenden kan maar één conclusie worden getrokken: het draagvlak hiervoor is nihil.

Dat is heel begrijpelijk. Huizen in de buurt van windturbines dalen sterker in waarde dan verwacht, blijkt uit een TNO-rapport dat woensdag verscheen. Een schrijnende conclusie, maar niet verrassend. Al in 2019 berekenden onderzoekers van de VU en de UvA dat iedere windturbine op land gemiddeld tot een opgeteld woningwaardeverlies van 570.000 euro leidt.

Schade

Ook de schade aan het karakteristieke Nederlandse landschap, door horizonvervuiling en geplande windturbines en zonneweides in beschermd natuurgebied, is niet te overzien.

Maar ook wordt steeds meer bekend over de gezondheidsrisico’s die windturbines met zich meebrengen. Onlangs oordeelde een Franse rechter dat een echtpaar ziek was geworden van windturbines in de omgeving van hun woning, terwijl dit zogeheten windturbinesyndroom, met klachten als slapeloosheid, oorsuizen en concentratieverlies, voorheen lange tijd als onwetenschappelijk werd afgedaan. De windturbines in kwestie stonden op een kilometer afstand.

"Bijna 120.000 Nederlanders worden blootgesteld aan omstandigheden die volgens het hof in Toulouse ziekmakend kunnen zijn"

Wij lieten uitzoeken hoeveel Nederlandse woningen zich binnen diezelfde straal van één of meer windturbines bevinden. Het antwoord was schokkend: 55.000. Aangezien volgens het CBS in een woning gemiddeld ruim 2,1 personen wonen, worden dus bijna 120.000 Nederlanders blootgesteld aan omstandigheden die volgens het hof in Toulouse ziekmakend kunnen zijn.

Dr. Jan de Laat van het LUMC waarschuwt al jaren voor deze gezondheidsrisico’s. Hij bepleit daarom een heldere en veilige afstandsnorm naar Deens model: windturbines moeten op minimaal tien keer hun eigen hoogte van woningen komen te staan. Toen hij deze aanbeveling onlangs opnieuw in de Tweede Kamer deed tijdens een hoorzitting over afstandsnormen voor windturbines, reageerde de afgevaardigde van de windlobby geprikkeld. Een dergelijke afstandsnorm zou wind op land in Nederland volgens hem vrijwel onmogelijk maken. Zonder het te beseffen sprak hij ware woorden. Windturbines in het dichtbevolkte Nederland zijn simpelweg niet veilig en verantwoord.

Apathisch

Alle reden dus om per direct aan de noodrem te gaan hangen. Het kabinet acteert echter apathisch. Het aangekondigde onderzoek naar afstandsnormen door het RIVM verkeert na driekwart jaar nog altijd in de verkenningsfase. En de afstandsnormen voor wind op land, die in het coalitieakkoord werden beloofd, zullen nog bijna een jaar op zich laten wachten. Een jaar waarin nieuwe windturbines uit de grond worden gestampt en deals voor nieuwe windparken zullen worden beklonken. Of waarin bestaande afstandsnormen zelfs worden geschrapt, zoals het VVD-college in Noord-Holland schaamteloos doet.

"Windturbines in Nederland zijn een historische vergissing"

Windturbines zullen de komende jaren steeds meer voer voor discussie vormen. Onze positie in die discussie is helder: windturbines in Nederland zijn een historische vergissing. Er moeten geen nieuwe windturbines bij en van bestaande moeten we zo snel mogelijk af. Maar het minste dat van álle partijen mag worden verwacht, is behoorlijk bestuur. Neem Nederlanders serieus en druk geen plannen door zolang de overheid hun gezondheid en woongenot niet kan garanderen. Rijk, provincies en gemeenten: zet alle ontwikkelingen rond nieuwe windturbines in ieder geval stop tot de nieuwe afstandsnormen van kracht zijn.”


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter