Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

windturbines NEEOp 30 juni jl. heeft de Raad van State uitgesproken, dat vergunningen voor windturbines op basis van het Activiteitenbesluit onrechtmatig zijn. Op 25 juni 2020 heeft het Europees Hof bepaald, dat wanneer vergunningen onrechtmatig blijken te zijn, de autoriteiten (in dit geval dus de gemeente Hoeksche Waard) alles moeten doen wat in hun vermogen ligt om de gevolgen hiervan ongedaan te maken. Dat betekent sowieso dat de autoriteiten verplicht zijn om geen nieuwe gevolgen te laten ontstaan.

De Gemeente Hoekse Waard laat echter weten, dat op 24 augustus de werkzaamheden beginnen om de fundering van het windpark aan te leggen. Deze werkzaamheden zijn illegaal! Het handelen van de Gemeente Hoeksche Waard is dus ook illegaal.

Maar de gemeente maakt het nog bonter. Er loopt een intrekkingsverzoek voor het windpark Oude Maas. Daarop moet de gemeente reageren binnen voorgeschreven termijnen, waarna het mogelijk wordt om via de rechter de werkzaamheden te stoppen. De gemeente Hoeksche Waard traineert de besluiten echter zodanig, dat dit niet op tijd kan om de overhaast te starten werkzaamheden vóór te zijn. Dit ondermijnt de rechtsgang.

Het handelen van de Gemeente Hoeksche Waard is illegaal, schandalig, heeft lak aan de burger en ondermijnt de rechtsstaat.   

Ir. Kees Pieters


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter