Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 minuut)
Onlangs is de vergunning voor de windturbines bij Elzenburg- De Geer vernietigd, vanwege het ontbreken van een sloopregeling.
Zo gaat dat met windboeren, snel neerzetten, cashen en wegwezen.
Interessant is dat het verdienmodel van dit "park" ook inzichtelijk is.
Opbrengst stroom € 14,4 miljoen.
SDE subsidie € 12,8 miljoen, een slordige € 3,2 miljoen per turbine.

Onder de streep casht de initiatiefnemer € 7,4 miljoen.

Let wel dit is een nieuw "park" met nog steeds bakken aan subsidie.

Wat mag "groen" kosten?

watschuifthet klein

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter